Vi säljer två olika sorters flake-ismaskiner, med och utan inbyggd behållare. Samtliga flake-ismaskiner har inbyggd kondensor.

En maskin med inbyggd behållare ger en mer kompakt maskin.
En maskin utan inbyggd behållare producerar mer is på kortare tid och kan kopplas till många olika sorters bingar beroende på ditt behov.

Klicka på  en av knapparna nedan för att läsa mer.