Flake-ismaskiner

Modeller med sammanbyggd kondensor och ismaskin. Bör alltså placeras i ett utrymme med hög luftgenomströmning. Vatteninnehåll 25%. ("Superflakers" med vatteninnehåll 15% presenteras längre ner på sidan.)

Easy Fit modellerna är utrustade med ett särskilt vattentömningssystem (Progressive Water Discharge) vilket gör att de inte behöver ben, enkla att placera t.ex under en disk!

AS = luftkyld modell WS = vattenkyld modell

MF26, MF36

MF26, MF36

MF 26 AS/WSKapacitet: 120 kg/dygn 57x54x53 cm (bxdxh)

Produktblad MF 26 (SVE)

MF 36 AS/WS Kapacitet: 200 kg/dygn 57x54x53 cm (bxdxh)

Produktblad MF 36 (SVE)

SUPERFLAKE-IS

Superflake Ice = vatteninnehåll ca 15%. Dessa modeller går att få i fyra olika utföranden:

AS = kondensor och ismaskin sammanbyggd, luftkyld WS = kondensor och ismaskin sammanbyggd, vattenkyld ASR = luftkyld kondensor separat placerad (i utrymme som klarar värmen) Kondensorn köps för sig. SPLIT = ismaskin utan kylmaskin

MF 46

MF 46

MF 46 AS/WS Kapacitet: 330 kg/dygn Mått: 54x66x65 cm (bxdxh)

Produktblad MF 46 (SVE)

MF 47

MF 47

MF 47 R290 Refrigerant AS/WS Kapacitet: 330 kg/dygnNyhet! Med köldmedium som klarar framtidens miljökrav!

Produktblad MF47 REFRIGERANT (SVE)

MF 56

MF 56

MF 56 AS/WS Kapacitet: 600 kg/dygn Mått: 54x66x79 cm (bxdxh) Produktblad MF 56 (SVE)

MF 56 ASR För separat kondensor Kapacitet: 600 kg/dygn Mått: 54x66x79 cm (bxdxh) SEP KONDENSOR för MF 56 ASR 72x43x56 cm (bxdxh)

MF 58 SPLIT

MF 58 SPLIT

MF 58 Split Kapacitet: 600 kg/dygn Mått: 54x66x79 cm (bxdxh)

Produktblad MF 58 Split (SVE)

MF 59 Split CO² Kapacitet: 650 kg/dygnNyhet! Med köldmedium som klarar framtidens miljökrav!

Produktblad MF59 Split CO2 (SVE)

MF 66

MF 66

MF 66 AS/WSMF 66 ASR För separat kondensor Kapacitet: 1.200 kg/dygn Mått: 107x70x85 cm (bxdxh)  Produktblad MF 66 (SVE)SEP KONDENSOR för MF 66 ASR

MF 68 SPLIT

MF 68 SPLIT

MF 68 SPLIT Kapacitet: 1.200 kg/dygn Mått: 54x66x79 cm (bxdxh)

Produktblad MF 68 Split (SVE)

MF 69 Split CO² Kapacitet: 1600 kg/dygnNyhet! Med köldmedium som klarar framtidens miljökrav!

Produktblad MF69 Split CO2 (SVE)

MF 86

MF 86

MF 86 AS (tid MF 82) MF 86 WSMF 86 ASR Produktblad MF 86 (SVE)

Kapacitet: 2.300 kg/dygn 2.500 kg/dygn för MF 82 AW Mått: 107x82x130/142 cm (bxdxh) SEP KONDENSOR för MF 86 ASR

MF 88 SPLIT

MF 88 SPLIT

MF 88 SPLIT Kapacitet: 2.500 kg/dygn Mått: 54x78x114 cm (bxdxh) Produktblad MF 88 SPLIT (SVE)