Modellerna med inbyggd behållare (AC-serien) har en

kapacitet från 10 kg till 145 kg is/dygn.

Du kan även få dem i “Easy-Fit” version med automatiserad vattentömning. Dessa behöver inte utrustas med ben och blir ännu enklare att placera, t.ex under din bardisk. Du slipper en massa spring och får en bra “ishygien”.

Alla maskiner är försedda med elektronisk övervakning, dvs de startar eller stannar efter behov. Om man glömt sätta på vattentillförseln larmar maskinen liksom om omgivningstemperaturen är för hög eller låg.

Även de luftkylda modellerna är lämpliga för inbyggd installation, eftersom in- och utluft samt luftfilter är placerat framtill.

AS = luftkyld modell WS = vattenkyld modell

(S) = gourmetiskuber 8 gr Ø21xH25 mm (M) = gourmetiskuber 20 gr Ø30xH34 mm (L) = gourmetiskuber 39 gr Ø38xH41 mm (M) är standard om inget annat anges

ACM25

ACM25

ACM25, AS, (M) Kapacitet: 10 kg/dygn, behållare 3,5 kg 38,6x38x64 cm (bxdxh)

 Produktblad ACM25 (SVE)

AC46, EC46, AC56, EC56

AC46, EC46, AC56, EC56

AC 46, AS el WS, (M)  Kapacitet: 24,5 kg/dygn, behållare 9 kg 39x60x65 cm (bxdxh)

EC 46 Easy Fit, AS el WS, (M)  Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 24,5 kg/dygn, behållare 9 kg 39x60x65 cm (bxdxh)

AC 47 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Kapacitet: 25 kg/dygn, behållare 9kg 39x60x65 cm (bxdxh)

EC 47 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 25 kg/dygn, behållare 9kg 39x60x65 cm

Produktblad AC46 (ENG)

Produktblad EC46 (SVE)

Produktblad AC47 (ENG)

Produktblad EC47 (ENG)

AC 56, AS el WS, (S)(M)(L)  Kapacitet: 32,5 kg/dygn, behållare 12,5 kg 39x60x70/82 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 56, Easy Fit, AS el WS, (S)(M)(L)  Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 32,5 kg/dygn, behållare 12,5 kg 39x60x70 cm (bxdxh)(h=83 cm m ben)

AC 57 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (S)(M)(L)  Kapacitet: 33 kg/dygn, behållare 12,5 kg 39x60x70/82 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 57 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, Easy Fit, AS, (S)(M)(L)  Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 33 kg/dygn, behållare 12 kg 39x60x70 cm (bxdxh)(h=83 cm m ben)

Produktblad AC56 (SVE)

Produktblad EC56 (SVE)

Produktblad AC57 (ENG)

Produktblad EC57 (ENG)

---

AC86, EC86

AC86, EC86

AC 86, AS el WS, (S)(M)(L)  Kapacitet: 39 kg/dygn, behållare 19 kg 53x60x79/88 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 86 Easy Fit, AS el WS, (S)(M)(L)  Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 39 kg/dygn, behållare 19 kg 39x60x80 cm (bxdxh)(h=92 cm m ben)

AC 87 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Kapacitet: 44 kg/dygn, behållare 19 kg 53x60x79/88 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 87 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Med Progressive Discharge Kapacitet: 44 kg/dygn, behållare 19 kg 53x60x79/88 cm (bxdxh u ben/h m ben)

Produktblad AC86 (SVE)

Produktblad EC86 (SVE)

Produktblad AC87 (ENG)

Produktblad EC87 (ENG)

---

AC 106, AS el WS, (M)(L)  Kapacitet: 50 kg/dygn, behållare 23 kg 53x60x84/93 cm (bxdxh u ben/h m ben)

AC 106, Easy Fit, AS el WS, (M)(L)  Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 50 kg/dygn, behållare 23 kg 53x60x85 cm (bxdxh)(h=97 cm m ben)

AC 107 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M)  Kapacitet: 53 kg/dygn, behållare 23 kg 53x60x84/93 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 107 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Progressive Water Discharge Kapacitet: 53 kg/dygn, behållare 23 kg 53x60x84/93 cm (bxdxh u ben/h m ben)

Produktblad AC106 (SVE)

Produktblad EC106 (SVE)

Produktblad AC107 (ENG)

Produktblad EC107 (ENG)

---

AC126, EC126, AC176, EC176

AC126, EC126, AC176, EC176

AC 126, AS el WS, (S)(M)(L) Kapacitet: 74kg/dygn, behållare 39 kg 68x60x93/105 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 126 Easy Fit, AS el WS, (M)(L) Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 70 kg/dygn, behållare 39 kg 68x60x93 cm (bxdxh)

Produktblad AC126 (SVE)

Produktblad EC126 (ENG)

AC 127 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Kapacitet: 75kg/dygn, behållare 39 kg 68x60x93/105 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 127 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 75kg/dygn, behållare 39 kg 68x60x93/105 cm (bxdxh u ben/h m ben)

Produktblad AC127 (ENG)

Produktblad EC127 (ENG)

---

AC 176, AS el WS, (M) Kapacitet: 85 kg/dygn, behållare 48 kg 68x60x100/108 cm (bxdxh u ben/h m ben)

EC 176, Easy Fit, AS el WS, (M) Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 85 kg/dygn, behållare 48 kg 68x60x100 cm (bxdxh)

AC 177 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Kapacitet: 84 kg/dygn, behållare 48 kg 68x60x100/108 cm (bxdxh u ben/h m ben)

AC 177 EcoX, med miljövänligt köldmedium R290, AS, (M) Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 84 kg/dygn, behållare 48 kg 68x60x100/108 cm (bxdxh u ben/h m ben)

Produktblad AC 176 (SVE)

Produktblad EC 176 (SVE)

Produktblad AC 177 (ENG)

Produktblad EC 177 (ENG)

---

AC206

AC206

Iskubmaskinernas Rolls! Högkapacitetsmaskin som får plats under bardisken.

AC 206, AS el WS, (L), (M), (S) Kapacitet: 137 kg/dygn, behållare 50 kg 125x62x78-86 cm (bxdxh u ben/h m ben)

AC 206, AS el WS, Ice Shot (L) 

Denna maskin kan även producera upp till 1.470 shotglas av is per dygn

EC 206 Easy Fit, AS el WS, (L), (M) 

Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 

137 kg/dygn

, behållare 50 kg 125x62x78 cm

Produktblad AC 206 pdf (sv)

Produktblad AC 206 Ice Shot pdf (eng)

---

AC226

AC226

AC 226, AS el WS, (M), (S), (M), (L)  Kapacitet: 150 kg/dygn, behållare 70 kg 108x72x101/113 cm (bxdxhöjd u ben/m ben)

EC 226 Easy Fit, AS el WS, (S), (M), (L) Med Progressive Water Discharge Kapacitet: 150 kg/dygn, behållare 70 kg 108x72x101/113 cm (bxdxhöjd u ben/m ben)

Produktblad EC 226 (SVE)