Steeltech Service
Vi har valt att specialisera oss på enbart storköksutrustning för att bli riktigt kunniga och bra. På Steeltech´s kontor får du alltid prata med någon som direkt kan lösa problemet eller snabbt skicka ut en reparatör. Våra tekniker är proffs på storköksmaskiner med tillgång till fullständig dokumentation på maskinerna, snabba leveranser av reservdelar och de bästa kontakterna i branschen. Vi specialiserar oss enbart på stora kök. Därför är vi bra på det vi gör.

Tack vare vår kunskap och långa erfarenhet hittar vi och avhjälper fel snabbare. De reservdelar som är mest frekventa finns i lager.

 

 

 

 

 

Förebygg problem
Du kan spara mycket pengar genom förebyggande service. Sköts den servicen med en kompetent serviceteknikers omdöme eller enligt tillverkarens underhållsprogram minskas de akuta driftstoppen. Du slipper problem, irriterade gäster samt de extra kostnader som det medför. Genom att årsvis eller oftare undersöka och serva utrustningen förhindras mer omfattande fel. Framförallt slipper man följdfel genom att åtgärda det ursprungliga felet. Exempelvis är det vanligt med vattenläckage i många maskiner. Lämnas det oåtgärdat leder det ofta till elfel där dyra komponenter går sönder.

Teckna förebyggande serviceavtal med oss för din trygghet och säkrare drift. Du får som serviceavtalskund rabatt på vanlig service och blir prioriterad kund hos oss med kortare inställelsetid vid akutservice.

 

Kontakta oss på Steeltech service om offert för underhåll av ert storkök.
0322-668930
service@steeltech.se

Länk till Steeltech service